Dynamometr

Dynamometr Dynamometr je zařízení sloužící k testování parametrů elektrických motorů. Je určen nejen pro stejnosměrné motory (DC), ale také i pro bezkartáčové motory (BLDC) k jejichž řízení je nutný elektronický driver. Dynamometr obsahuje integrovaný driver BLDC motoru.

Hlavní součástí dynamometru je kalibrovaná elektrodynamická brzda, která simuluje zátěž motoru. K ní se přes mechanickou spojku upevní testovaný motor. Ten je pak připojen k řídící elektronice dynamometru.

Dynamometr disponuje dvěma režimy. V manuálním režimu pracuje dynamometr zcela autonomně a je ovládán pouze tlačítky na řídicím panelu. Tento režim slouží k jednorázovému otestování motoru. V automatické režimu je pak dynamometr spojen pomocí USB rozhraní s počítačem. V PC aplikaci je možné provést testy s vytvořením protokolu o měření včetně grafických výstupů.

Testované parametry motoru:

 • Otáčky naprázdno [rpm]
 • Proud naprázdno [A]
 • Maximální točivý moment [Nm]
 • Maximální mechanický výkon [W]
 • Maximální účinnost [%]
 • Motorová konstanta [rpm/V]
 • Momentová konstanta [Nm/A]
 • Grafy všech měřených veličin

Technické údaje dynamometru:

 • Napájecí napětí elektroniky dynamometru a brzdy je max. 24V / 0.3A
 • Externí zdroj pro napájení testovaného motoru 12-30V/5A
 • Maximální zátěž brzdy až 50mNm
 • Nouzové tlačítko STOP, slouží k okamžitému odpojení napájení
 • Základní verze dynamometru je určena pro motory do 20W
 • Dynamometr je možné osadit třemi výkonovými řadami elektronických brzd a to až do výkonu motoru 100W

Čelní panel

Čelní panel dynamometru Na čelním panelu dynamometru si uživatel nastaví parametry pro manuální mód určený k jednorázovému testování motorů.

V automatickém módu jsou tlačítka blokována, kromě šipek nahoru a dolů jenž přepínají zobrazované parametry na displeji.

Zadní panel

Zadní panel dynamometru Zadní panel dynamometru je osazen ventilátory, které slouží k odvodu tepla z vnitřního prostoru dynamometru.

Jsou zde rovněž vyvedeny konektory pro externí napájecí zdroj motoru, pro komunikaci s počítačem přes USB, napájení elektroniky, zemnící svorky a bezpečnostní STOP tlačítko.

Horní panel

Horní panel dynamometru Na horním panelu dynamometru je prostor k umístění testovaného motoru. Jsou zde k dispozici 3 svorky pro BLDC a 2 pro DC motory.

Motor se upevňuje pomocí speciální spojky k elektronické brzdě. Typ spojky se volí podle velikosti průměru nosné hřídele motoru.

Správnost připojení testovaného motoru je signalizována dvěma diodami LED v horním okně dynamometru.

SW – počítačová aplikace

Ukázka počítačové aplikace Námi vyvinutá aplikace MotorTester slouží k řízení dynamometru v automatickém režimu. Po připojení testovaného motoru k dynamometru se v aplikaci vybere typ elektronického driveru, zadají se katalogové hodnoty motoru (napětí, maximální proud motorem) a nastaví se požadovaný rozsah momentu a počet hodnot.

Test pak probíhá zcela automaticky, aplikace samá řídí celý jeho průběh. Na závěr je možné neměřené hodnoty uložit do souboru, případně provést export do protokolu ve formátu pdf či protokol přímo vytisknout.