Univerzální tester plošných spojů

Tester se spuštěným testem Naší firmou vyvinutý Speltester je komplexní zařízení pro automatické oživování a testování osazených desek plošných spojů (DPS). Původně byl určen pro zefektivnění naší vlastní výroby. Postupem času se však neustále přidávaly nové funkce a vylepšovalo vývojové prostředí pro výrobu testovacích programů, čímž se z testeru stalo univerzálně použitelné testovací zařízení.

Testovaná DPS se vloží do speciální matrice, která prostřednictvím pružných jehlových kontaktů propojí testovací body na DPS s elektronikou testeru. Tímto způsobem je možné snadno testovat DPS bez nutnosti připojování kabelů s konektory. Na testeru pak uživatel spustí testovací program.

Speltester je autonomní zařízení, při běžném provozu nevyžaduje připojení k PC. Připojení testeru je nutné pouze pro ladění testovacích procedur, nahrávání procedur do interní paměti testeru, update firmware, atp.

Tester je koncipován tak, aby při běžném použití nevyžadoval obsluhu s vysokou kvalifikací. Přístup do menu testeru je omezen heslem a volba testovací procedury je zjednodušena použitím HW klíče. Každý typ testované DPS tak může mít svůj HW klíč, který po vložení do testeru zajistí správnou konfiguraci.

Testování uvedeným testerem přineslo značné zefektivnění výroby oproti ručnímu oživování a testování. Běžné oživení a funkční test jedné DPS s procesorem ATMega328, včetně nahrání a verifikace bootloaderu přes ISP, nahrání a verifikace aplikace bootloaderem přes sériovou linku a obsluhy spojené s vložením a vyjmutím DPS z testovací matrice trvá přibližně 3-5 minut. Další zvýšení efektivity je možné paralelním během více testerů, jeden pracovník snadno zvládne obsluhovat 2 i více testerů.

Základní vlastnosti testeru:

Tester s otevřenou matricí a vloženou DPS

  • Maximální velikost testované DPS při použití matrice s jehlovými kontakty 100 x 100 mm
  • 40 analogových vstupů
  • 40 relé (30x spínací kontakt, 10x přepínací)
  • Integrovaný regulovaný napájecí DC zdroj 24V/2A s nastavitelným proudovým omezením
  • Integrovaný ISP programátor procesorů Atmel AVR
  • Autonomní testování bez nutnosti připojení k PC
  • Online testování s připojením k PC
  • Vývojové prostředí pro tvorbu testovacích programů pro Windows